2017-07-04

Externa nyheter

Låt kommunerna besluta

Jan Hedman Föreningen svenskt landskapsskydd, FSL:

Veckan före midsommar kom Energimyndgheten tillsammans med Naturvårdsverket med sin utredning ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft”. Redan i samband med lagstiftningsprocessen 2009 var Energimyndigheten motståndare till det kommunala vindkraftvetot, det vill säga kommunens rätt att säga nej tack till vindkraft……..

Centern förefaller hålla fast vid lokalt självstyre vad avser vindkraft, till skillnad från de rödgröna partierna. Det är ett klokt ställningstagande. Motsatt synsätt skulle vittna om ett bekymmersamt storstadsperspektiv. Vi får hoppas att allianspartierna står vid sin överenskommelse, och håller fast vid vetot. Då finns det idag inte parlamentariskt stöd för att ta bort detta.

Läs mer här