2018-02-14

Externa nyheter

Låt skattesystemet läka ihop den regionala klyvningen

Den som vill sätta stopp för den pågående regionala klyvningen i Sverige kan hämta inspiration från Norge. Två verktyg i norsk distriktspolitik är särskilt effektiva om man vill ta hela landet i bruk. Det första är en generell geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna, det andra är att regionalisera en rättmätig del av vattenkraftens och andra naturresursers värden, skriver Håkan Larsson, kommunfullmäktigeledamot (C) i Krokom.

Läs mer här