2017-10-17

Externa nyheter

Låt vinden göra nytta lokalt

En till två mil utanför kusten, mellan Abbekås i öster och Smygehamn i väster, finns ett område med fantastiska vindförhållanden och en platå av sand och lera där botten är jämn som ett dansgolv och havsdjupet mindre än 30 meter.
Det är en idealisk plats för vindkraft. Dessutom finns bra anslutning till elnätet, i en region med kraftigt underskott på egen elproduktion och därför högre elpriser än andra delar av landet.

Läs mer här