2014-03-06

Externa nyheter

Lättare att bygga ut vindkraft i bra vindlägen

Det är viktigt att vindkraft kan byggas där förutsättningarna för det är som bäst och i goda vindlägen. Därför lägger regeringen nu förslag till riksdagen för att göra vindkraftsutbyggnaden ännu mer effektiv vilket också kommer kunna leda till ännu lägre kostnader för elkonsumenterna.

Läs hela