2017-06-13

Externa nyheter

Ledande energiministrar och europeisk industri ansluter sig för ökade volymer av havsbaserad vindkraft i Europa tills 2030

Regeringsföreträdare för de ledande havsbaserade vindkraftsmarknaderna Tyskland, Belgien och Danmark slog sig samman med industrin för att i ett gemensamt uttalande vidareutveckla tillväxten av europeisk havsbaserad vindkraft. Signeringen ägde rum i öppningen av Offshore Wind Energy 2017, anordnat av WindEurope & RenewableUK i London.

Engelsk artikel: Läs mer här