2016-03-18

Externa nyheter

Ledare: Miljörörelsen har rätt om Vattenfall

Koldioxidutsläppen ökar inte längre, rapporterade Internationella energiorganet IEA i onsdags. Utsläppen 2015 var ungefär lika stora som 2013, det vill säga 32 miljarder ton koldioxid per år. Orsaken är ett genombrott för förnybar energi, särskilt sol, i Kina och övergång från kol till gas i USA.

Läs hela