2018-10-15

Externa nyheter

Ledningsgruppen på Svenska kraftnät komplett med tre nya divisionschefer på plats

Rekryteringen av Svenska kraftnäts tre divisionschefer – Lowina Lundström, Per Eckemark och Ulrika Hesslow – är nu klar. Tillsättningen täcker in hela affärsverkets verksamhet genom divisionerna System, Nät och Gemensamma funktioner.

– Det känns mycket bra att vi har våra tre divisionschefer på plats. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med ledningsgruppen för att realisera vår vision att vara ledande för en säker och hållbar elförsörjning, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska kraftnät.

Läs pressmeddelandet här.