2012-03-09

Externa nyheter

Lena Ek: Även Polen tjänar på att släppa kolkraften

Miljöminister Lena Ek, skriver på Newsmill:

Istället för att med kraft delta i energiomställningen väljer den polska regeringen att i första hand värna sin kolkraftsindustri. Arbetet med EUs färdplan för uppfyllandet av energi- och klimatmålen till 2050 har pågått länge. Under det svenska ordförandeskapet 2009 antog det Europeiska rådet målet att EU:s utsläpp ska minska med 80-95 % till 2050 jämfört med 1990. Kommissionen antog meddelandet om en färdplan till 2050 på klimatområdet den 8 mars 2011.

Läs hela