2014-01-23

Externa nyheter

Lena Ek om EU:s handel med utsläppsrätter

Utsläppshandel är ett komplicerat och mångbottnat system. Just därför är det enkelt att använda i en politisk diskussion – inte särskilt många utanför klimat- och miljöpolitiskt initierade kretsar har insikt i hur handeln villkoras och bedrivs.

 Läs hela