2013-04-16

Externa nyheter

Lena Eks kommentarer om preliminära utsläpp av växthusgaser i Sverige 2012

– Det är oerhört glädjande att utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter att minska. På ett år har utsläppen minskat med 5 procent och sedan 1990 har vi totalt sett en minskning med 20 procent. Det visar att våra styrmedel och vår klimatpolitik ger effekt, säger miljöminister Lena Ek.

Läs hela