2014-02-10

Externa nyheter

Lennart Söder reder ut missuppfattningar om baskraft

Man kan tycka vad man vill om olika kraftslags ekonomi och miljöpåverkan, men de olika krav på ”baskraft” som har framförts av olika personer i media är inte korrekt.

Läs hela