2018-04-26

Externa nyheter

Lennart Söder: Vi klarar elförsörjningen även utan kärnkraft

Vindkraften går i framtiden att ersätta utan kärnkraft, även kalla vinterdagar när det inte blåser. Bakgrunden till att det byggs relativt mycket vindkraft i Sverige är framför allt att detta är ett ekonomiskt attraktivt energislag.

Läs mer här