2013-04-25

Externa nyheter

Letar lediga bostäder för vindkraftsrallare i Ramsele

Det är en intensiv utbyggnad av vindkraften i vårt län just nu. Den största förändringen är förmodligen i trakten av Ramsele. Där står redan flera vindkraftverk på plats, i Stamåsen – på och över gränsen till Jämtland. Då behövs det även bostäder.

Läs hela