2011-09-23

Externa nyheter

Likström kliver in i svenska stamnätet

Igår tog Svenska Kraftnäts styrelse beslut om att högspänd likströmsteknik ska införas i det svenska stamnätet i och med att myndigheten investerar 7,3 miljarder kronor i kraftledningsprojektet Sydvästlänken. Länken är viktig inte minst för den framtida vindkraftsutbyggnaden.

Läs hela