2013-01-21

Externa nyheter

Likströmsbrytare ett steg mot Supergrind

ABB har utvecklat en likströmsbrytare som ger förutsättningar att utveckla nät för högspänd likströmsteknik, så kallat HVDC. Tekniken är avgörande för utvecklingen av framtidens elnät. Ulf Moberg, teknisk direktör på Svenska Kraftnät, menar att det är ett steg mot utvecklingen att utforma ett så kallat Supergrid.

Läs hela