2013-06-10

Externa nyheter

Lillgrund vindkraftspark igång igen i juli

Arbetet med att ersätta den skadade delen av exportkabeln vid Lillgrund vindkraftpark i Öresund är planerat att påbörjas sista veckan i juni. Lillgrund beräknas vara i full drift i början på juli.

Läs  hela