2012-10-05

Externa nyheter

Livligt på kajen i Köpmanholmen

Livlig verksamhet på kajen i Köpmanholmen.Här lossar man vindkraftverk från Polen som ska levereras vidare tillnya platser i Norrland. Det kommer stora lastfartyg och lossar vindkraftverk som fraktas vidare på stora lastbilar ut till nya byggen av vindkraftverk i Norrland.

Läs hela