2016-04-13

Externa nyheter

Ljus framtid för vindkraft i Nordamerika

Enligt en ny analys från Make Consulting ska Nordamerika öka sin vindkraftskapacitet med 74,5 gigawatt under kommande årtionde.

Läs hela