2018-04-11

Externa nyheter

LO: öka satsningarna på förnybar energi

Rapporten föreslår att den svenska klimatpolitiken ska ändra karaktär. Skatter och subventioner räcker inte, det måste till investeringar, och LO identifierar fem stora utsläppsområden där investeringar måste till.

Energisystemet måste utvecklas så att möjligheterna till förnyelsebar energi blir ännu större och kan nyttjas av transportbranschen och industrin. Dessutom, menar LO, skulle en vätgassatsning som del i energiomställningen gynna till exempel den hårt drabbade stålindustrin.

 

Läs mer här.