2020-10-29

Externa nyheter

Lokal acceptans är bra också för vindkraft

Kopplingen mellan lokala naturresurser och lokala skatteintäkter kan göras tydligare. Det behöver finnas en solklar fördel också för lokala beslutsfattare att öppna dörrar, anpassa mark och planer för exempelvis hållbar energiproduktion. Att i stället ta ifrån dessa rätten att bestämma om vad som är lämpligt, är att gå åt fel håll.

Eftersom exempelvis vindkraften inte kommer med en långsiktigt stor mängd arbetstillfällen behöver dess lokala fördelar stärkas på annat sätt. Såväl Centerpartiet som Miljöpartiet har öppnat för att statens intäkter från fastighetsskatt på produktionsanläggningarna i stället ska överföras till kommunerna.

Läs artikeln i Södermanlands Nyheter.