2015-09-21

Externa nyheter

Lokal arbetskraft viktig för vindkraften

För turbintillverkaren Vestas, som sköter underhållet av vindparken på Glötesvålen, är det viktigt ha lokal arbetskraft. Ju mer lokalt, desto mer kostnadseffektivt, säger platschefen Andreas Johansson från Östersund. De trettio vindkraftverken på Glötesvålen ägs av Ikea men byggdes och förvaltas av OX2 som i sin tur köper in underhållet av den danska turbintillverkaren Vestas. I dagsläget har företaget sex anställda underhållstekniker och i stort sett alla har en klar lokal förankring i Härjedalen.

Läs hela