2017-08-11

Externa nyheter

Lokal delaktighet för mer vindkraft

I sitt debattinlägg 27 juli argumenterar Jan Hedman, företrädare för Föreningen Svenskt Landskapsskydd, emot Naturvårdsverkets och Energimyndighetens förslag att avskaffa det kommunala vetot mot vindkraft. Hedmans argumentation är att kommunerna ska säga nej av miljöskäl. Men här behövs fakta i debatten.

Vindkraftsetableringar i den storleksordning som Hedman talar om föregås alltid av en miljökonsekvensbeskrivning och ett miljötillstånd. Visst kan det finnas fall då denna process brister men då är lösningen snarare att göra utredningarna mer gedigna och processen mer rättssäker. Självklart finns platser som inte är lämpade för vindkraft bl a för att natur- eller landskapsvärden är höga. Men i de flesta fall är påverkan på naturvärden mycket liten. Att skydda natur ska inte användas som ett svepskäl av de som ogillar vindkraft på oklara grunder.

Läs mer här