2011-11-18

Externa nyheter

Lokala företag kan tjäna 25 miljoner på vindkraften

Dagen efter den stora invigningen av Jädraås vindkraft samlades ett 50-tal lokala företagare på Wij trädgårdar för att få tips om vilka tjänster Arise Windpower och Vestas behöver. – Jag tror absolut att det finns arbetstillfällen för oss, säger Lars-Gunnar Stålberg från Stålab.

Läs hela