2019-11-26

Externa nyheter

Lomma vill vänta med vindkraft till havs

Lomma vill skjuta upp en eventuell utbyggnad av upp till 40 vindkraftverk utanför Lommabukten. Kommunen vill se en övergripande havsplan för hela Öresund innan man fortsätter diskussionen.

Det är det danska företaget Hofor i samarbete med Köpenhamns kommun som fått tillstånd att undersöka möjligheterna att anlägga två vindkraftsparker på danskt vatten nära territorialvattengränsen mot Sverige.

Läs artikeln i Sydsvenskan.