2012-10-01

Externa nyheter

Lönsammare att satsa på egenproducerad el

Bixia lanserar ”Nettodebitering” – en ny tjänst som ger möjlighet att spara pengar för företag som producerar och förbrukar förnybar el. Nettodebitering innebär att den el som produceras för eget bruk är befriad från energiskatt, under vissa förutsättningar.

Läs hela