2014-12-12

Externa nyheter

Lös elfrågan över blockgränserna

I dag handlar den politiska debatten om blocköverskridanden, utsträckta händer och samarbete. Och är det någon fråga som borde få partierna att prioritera ned taktik och egenintressen så är det Sveriges framtida elförsörjning, skriver Leif Johansson, Björn O Nilsson, Bo Normark, Peter Nygårds och Jan Nordling, IVA.

Läs hela