2018-12-11

Externa nyheter

”Lösningarna finns – vi kan hålla klimatet hanterbart”

DEBATT. Vårt nuvarande vägval tar oss allt närmare en klimatkatastrof. Samtidigt ser vi att dörren fortfarande står öppen till en framtid med hanterbart klimat, skriver Johan Rockström med flera från forskarnätverken Future Earth och Earth League, som i dag presenterar en sammanställning av de viktigaste frågorna från forskningen vid klimatmötet i Polen.

Å ena sidan finns en väg som leder mot klimatkatastrof. Dit är vi just nu på väg; i förra veckan kom nyheten att utsläppen från fossila bränslen och cement förväntas öka med 2,7 procent i år, den största ökningen på många år. Världen fortsätter investera i 1900-talets lösningar: fossila bränslen för transporter, jordbruk, el och uppvärmning. De kraftverk, pipelines, gruvor, fabriker, vägar och annan infrastruktur som byggs i dag låser in oss i framtida utsläpp. Om utsläppen ligger kvar på nuvarande nivåer så kommer det inom tio år vara närmast omöjligt att säkert kunna hålla oss väl under 2 graders uppvärmning. Fortsätter uppvärmningen så finns det en risk att den blir självförstärkande och inte kan hejdas.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet.