2015-02-19

Externa nyheter

Debatt: Lösningen på klimatkrisen är trefaldig

En fossilfri fordonsflotta år 2030 bör vara Sveriges bidrag att motverka klimatförändringarna. Målet är mest offensivt i hela världen, har global relevans och lägger grunden för ny svensk export, skriver Mattias Goldmann, tankesmedjan Fores.
Klimatlarmet från Chalmersforskarna Christian Azar och Daniel Johansson är viktigt, akut och behöver fyllas med konkret politik. Här är den!

Läs hela