2019-11-29

Externa nyheter

Lotta Medelius-Bredhe generaldirektör för Affärsverket svenska kraftnät

Regeringen har idag utsett Lotta Medelius-Bredhe till generaldirektör och chef för Affärsverket svenska kraftnät.

Lotta Medelius-Bredhe har sedan den 7 februari varit tillförordnad generaldirektör för Affärsverket svenska kraftnät. Dessförinnan var hon finansråd och chef för administrativa avdelningen på Finansdepartementet.

Läs pressmeddelandet från regeringen.