2016-09-22

Externa nyheter

Löv kan ersätta olja

Det kallas artificiellt löv – och tar energi från solens strålar, suger ut koldioxid ur luften och bildar ett flytande bränsle som kan ersätta allt som olja och kol gör i dag. Enda restprodukten finns kvar: syre. Upphovsmannen, Harvardprofessorn Daniel Nocera, tror att tekniken kan erövra världen inom mindre än 10 år.

Läs mer på svd.se