2013-01-10

Externa nyheter

LRF satsar på 70 procent förnybar energi till 2020

Behovet av förnybar energi växer, därför satsar LRF på att få fler landsbygdsföretag att leverera det och samtidigt energieffektivisera sina verksamheter. Målet är att energiföretagandet ska bli lika stort som mjölknäringen och lika marknadsdrivet som grönsaknäringen. Nu beviljar Jordbruksverket medel till ett tvåårigt projekt.

Läs hela