2013-05-16

Externa nyheter

LRF tar plats i Svensk Vindenergis styrelse

På Svensk Vindenergis årsmöte i Stockholm igår valdes Mat Weinesson, ledamot i LRF Östergötland, in i styrelsen.

– Det är bra att LRF finns med i dessa samband då vindkraftverk ofta placeras på och berör våra medlemmars mark och omgivning. Vi har länge jobbat för att fler perspektiv ska tas in i planerings- och beslutsprocesser och att större hänsyn ska tas till dem som berörs av processen, säger Mats Weinesson.

Läs hela

Se alla styrelsemedlemmar