2012-05-28

Externa nyheter

LRF vill höja energimålen

Andelen förnybar energi kan höjas till 70 procent i Sverige till år 2020 – men det kräver politiska styrmedel och politiskt mod, anser LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.

Läs hela