2011-09-20

Externa nyheter

Luft under vingarna för svensk vindkraft

Svensk vindkraft fortsätter att växa. Under sensommaren väntas 5 TWh el ha producerats de senaste tolv månaderna. Potentialen för vindkraft i Sverige är stor men det finns också faktorer som begränsar en utbyggnad. Dessa är exempelvis kommunernas vetorätt, försvarets inställning samt en växande lokal opinion mot vindkraft.

Läs hela