2011-10-21

Externa nyheter

Luleå hamn med i de utvaldas skara

Luleå hamn finns med på EU:s karta över prioriterade hamnar. Piteå finns inte alls med, vilket innebär att hamnen har små chanser att få EU-stöd. Piteå kommun sökte bidrag med 50,5 miljoner kronor från EU:s strukturfonder för att kunna bygga ut hamnen, inför den planerade vindkraftsutbyggnaden i Markbygden och etableringen av en betongfabrik som Enercon vill bygga.

Läs hela