2012-04-26

Externa nyheter

Luleälvens kraftverk studeras

Lule älv kommer att bli föremål för en ny studie från och med i höst. Det handlar om hur vindkraftsutbyggnaden påverkar älven, säger professor Harry Frank, som är ledamot i Kungliga vetenskapsakademien.

Läs hela