2012-03-26

Externa nyheter

Lyckad dialog om landskapet

Under helgen genomförde Miljö- och stadsbyggnad två bussresor som en del av projektet Engagera Mera. Tillsammans med ett 70-tal medborgare synades landskapets förutsättningar, utvecklingsmöjligheter och naturvärden.

Läs hela