2019-05-15

Externa nyheter

”M och KD rubbar investerarnas förtroende för energipolitiken”

Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch Thor (KD) skriver att målet för den blocköverskridande energiöverenskommelsen bör omformuleras. Syftet är att främja kärnkraften. Genom att skapa osäkerhet om den långsiktiga inriktningen för energipolitiken riskerar partiernas utspel minska investeringsviljan, öka kostnaden för ny elproduktion och därmed också öka klimatutsläppen, skriver företrädare för vindkraftsbranschen och internationella investerare.

Enligt Energimyndigheten kommer det att behövas omkring 100 TWh ny elproduktion de kommande dryga 20 åren, bara för att ersätta äldre produktionsanläggningar. Ytterligare investeringar kan behövas för elektrifiering av transportsektorn och industrin. Detta kräver tillgång till kapital till låga kostnader, vilket i sin tur förutsätter att investerare har förtroende för energipolitiken (….)

Läs hela repliken i DN-debatt.

Paul Stormoen – VD, OX2 Wind
Ingmar Helmke – Senior Investment Manager, Aquila Capital
Daniel Johansson – VD, Arise
Charlotte Unger Larson – VD, Svensk Vindenergi
Hans Gunnervall – Head of Transactions, EWZ
Domenico Tripodi – Investment Director, AIP Management