2019-04-10

Externa nyheter

M-utspel om kärnkraft visar på riktigt dåligt omdöme

Reidar Carlsson i LT;

Moderatledaren Ulf Kristersson hotar att lämna energiöverenskommelsen mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Orsaken är att han vill satsa mer på svensk kärnkraft, vilket han tror behövs för att nå klimatmålen.

Enligt energiöverenskommelsen, som gjordes 2016, är målet att den svenska elproduktionen skall vara 100 procent förnybar år 2040. Det vill Moderaterna ändra till att elproduktionen skall vara 100 procent fossilfri. Det skulle öppna för att kärnkraften blir kvar efter 2040.

…….

Bara för det är alltså Ulf Kristersson beredd att riva upp en treårig energiöverenskommelse vars syfte var att skapa långsiktighet för svenska energibolag. Energiöverenskommelserna fick också slut på åratal av djup splittring mellan allianspartierna. Att Ulf Kristersson nu vill äventyra detta tyder på riktigt dåligt omdöme.

Läs mer här