2019-05-20

Externa nyheter

Magnus Hall ny ordförande för Eurelectric

Den europeiska branschorganisationen för elföretag, Eurelectric, har utsett Vattenfalls vd Magnus Hall till ny ordförande för de kommande två åren. Eurelectric företräder över 3500 företag i mer än 30 länder i Europa inom elproduktion, eldistribution och elhandel.

“Elektrifiering är nyckeln till att ställa om Europa mot en fossilfri framtid. Min ambition som ordförande för Eurelectric är att fortsätta samarbetet med beslutsfattare och näringsliv för att öka takten i omställningen mot elektrifiering inom transport-, värme och industrisektorn”, säger Magnus Hall.

Läs hela nyheten i VA insights.