2017-07-06

Externa nyheter

Magnus Hall: Sverige behöver mer el till 2030

Elanvändningen i Sverige kommer på sikt att öka kraftigt till följd av elektrifieringen av fordonsflottan, nya datahallar, processindustrin, samt ökad värmelager, bedömer Vattenfalls koncernchef Magnus Hall.
 – Det är såklart en grov uppskattning när det handlar om så långa tidsperspektiv, men våra bedömningar pekar på att det kan handla om 50-60 TWh. Det hänger ihop med den politiska målsättningen om att Sverige ska ha nollutsläpp till 2045.
Läs mer här