2014-08-05

Externa nyheter

Majoritet vill sänka skatt på andelsägd vindkraft

Mikroproduktion av förnybar el ska få skattelättnader, enligt ett förslag som regeringen just nu filar på. Men energibolaget OX2 tycker att även andelsägd sol- och vindkraft bör inkluderas och får i sin enkät stöd av en riksdagsmajoritet.

Läs hela