2018-08-23

Externa nyheter

Majoriteten av svenskarna vill inte betala mer för att anpassa elnäten till förnybar el

De senaste åren har elavgifterna höjts kraftigt. Enligt nätbolagen beror prisökningen på anpassningen till förnybar energikällor. Trots det är en majoritet av svenskarna negativa till prisökningarna. Det visar en ny undersökning.

Under de senaste fem åren har elnätsavgiften ökat med 26 procent och bara under 2017 ökade den med 5,1 procent. Enligt nätbolagen beror prishöjningen på att man behöver rusta upp elnäten för att de ska fungera med förnybara energikällor.

Läs mer här.