2017-08-08

Externa nyheter

Majoriteten förväntar sig höjd livskvalitet

Riksdagen har nu med bred majoritet beslutat att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045 och antagit en klimatlag som binder regeringen vid målet. Det är dock knappast något tungt ok för politikerna att bära. Enligt nya siffror som Sifo tagit fram på uppdrag av Fossilfritt Sverige skrämmer inte en offensiv klimatpolitik väljarna.

Läs mer här