2014-01-07

Externa nyheter

Mål om förnybart uppnått i förtid

Sverige har redan nu uppnått de mål om förnybar energi som EU och Sverige satt upp för 2020. Både inom transportsektorn och inom energisystemet som helhet uppnåddes dessa mål 2012, visar statistik från Energimyndigheten.

Läs hela