2011-07-30

Externa nyheter

Målen är för blygsamma

Vindkraftens utbyggnad går allt snabbare, mer än en fördubbling senaste 18 månaderna. Och Sveriges mål är för blygsamma, tycker Liselotte Aldén på centrum för vindkraftsinformation på Gotlands högskola.

Läs hela