2014-09-04

Externa nyheter

Malmö investerar i ännu ett vindkraftverk

Malmö stad investerar i ytterligare ett vindkraftverk i Nötåsens vindpark utanför Sundsvall. Investeringen är ett led i att nå stadens ambitiöst satta miljömål om att Malmö år 2030 ska försörjas till 100 procent av förnyelsebar energi.

Läs hela