2018-05-02

Externa nyheter

”Man ändrar reglerna medan matchen pågår”

I torsdags kom domen från Mark- och miljööverdomstolen. Forsca AB får inte bygga vindkraftverk i områdena Fängsjön och Storsjöhöjden i Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner.

Läs mer här