2018-08-31

Externa nyheter

”Man kan förlora röster på att stärka samernas rätt”

Pinsamt, regeringen. Det är budskapet från representanter för samerna, vindkraftsindustrin och en forskare inriktad mot samerätt. Allt sedan Stefan Löfvén vägrat svara på SvD:s frågor i den känsliga frågan om urfolket samernas rätt till land.

Att statsminister Stefan Löfven (S) vägrar svara på var regeringen står i de viktiga principfrågorna runt samernas rätt till mark får starka reaktioner. Detta särskilt efter att regeringens ansvariga sameministrar, Mikael Damberg (S) och Alice Bah Kunkhe (MP), ger helt olika besked om samernas rätt till mark kontra gruv- och vindindustrins möjligheter att använda marken.

Malin Brännström är forskare vid juridiska institutionen vid Umeå universitet och inriktad mot samerätt.

– Det är högst anmärkningsvärt att man inför ett val inte ger besked. Politik handlar om att göra avvägningar mellan olika intressen, i det här fallet mellan samisk markanvändning och gruvintressen. Det är jättesvåra frågor, men det är deras ansvar. Det är politiker som har ansvar för avvägningarna. Medborgare måste få veta var de står och vad de komma att jobba med för lösningar, speciellt när två ansvariga ministrar ger helt olika besked, säger Malin Brännström.

Varför tror inte du att Stefan Löfvén vill ge besked?

– Min syn är att det är väldigt känslig fråga. Vissa väljargrupper vill inte att samisk markanvändning gynnas, man kan förlora röster på att stärka samiska markrättigheter. Därför är man inte beredd att ge besked innan valet.

Även Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi, är kritisk mot regeringen. Hon ser från sitt håll hur stora vindkraftsprojekt bli ifrågasatta. Nära nog all planerad vindkraft är i renbetesområden.

– Det får inte vara så att någon politisk fråga är så svår att man inte kan ta ställning. Det är dessutom en mycket viktig fråga, inte bara för vindkraften. Andra näringar som skog- och gruvnäring är direkt berörda. Och inte minst för samerna själva är det viktigt att politiken visar vart de vill komma.

Charlotte Unger Larson säger därefter:

– Jag tycker att det här är något som politikerna måste ta sig tid att resonera kring och därefter ta ställning. Om det är i någon fråga man kan avkräva ett politiskt svar så är det i denna. Hur ska vi annars komma framåt? Statsministern måste förklara hur rennäring, vindnäring och andra näringar ska kunna samexistera.

Jenny Wik Karlsson är verksamhetschef på Svenska Samernas Riksförbud (SSR). Hon är skarpt kritisk.

– Det är otroligt pinsamt för regeringen. De borde skämmas att de inte hittar ett enat förhållningssätt. Det speglar den politiken mot markrättigheter som den varit de senaste 40 åren. Det är inget nytt. Men vi borde ha kommit längre, säger hon.

Läs artikeln här.