2013-09-05

Externa nyheter

Man ska ha respekt för detaljerade regleringar

Daniel Löfstedt, Second Opinion har intervjuat Yvonne Fredriksson, tidigare gd Energimarknadsinspektionen.

När andra ser grus i utvecklingen av elmarknaderna inom EU ser Yvonne Fredriksson det precis tvärtom. Här finns alla möjligheter för att arbeta fram det bästa för svenska elkunder och det gäller att se det som en process och att lära av varandra. Som till exempel att flera europeiska länder vill ha mer handel samma dag i stället för dagen innan, för att lyckas hantera mer förnybar kraft. Sverige kommer att hamna i samma läge, tror hon.

Läs hela

– Vi kommer att få samma diskussion här när vår kärnkraft ska läggas ner.